Småbarnsperioden kan påverka din pension

Din pension grundas på din totala livsinkomst. Hur mycket och hur länge du jobbar påverkar hur stor din pension blir. Att jobba deltid eller vara hemma med barn kan påverka din pension.

Vad bör jag tänka på under småbarns­åren?

deltids­arbete

TÄNK PÅ ATT:

Deltidsarbete minskar pensionen

Om du arbetar deltid många år för att ta hand om barn eller anhöriga blir din pension lägre. Deltidsarbete under långa perioder kan också göra att din löneutveckling blir sämre. Kan ni dela på föräldraledigheten och deltidsarbetet så blir inte skillnaderna i era framtida pensioner lika stor.

Det går att kompensera varandra

Om ni inte kan dela på deltidsarbetet, se till att din partner för över sin framtida premiepension till dig. Tänk dock på att överföring inte kan göras till en sambo. Ni kan också komplettera med ett separat sparande som är skrivet på dig som enskild egendom, vilket gör att pengarna är dina även efter en eventuell skilsmässa.

vab och
föräldra­ledighet

VISSTE DU ATT:

Föräldrapenning är pensionsgrundande, precis som lön

Den förälder som har lägst inkomst när barnen är små får extra pengar till sin allmänna pension under barnets första fyra år. Detta gäller även om du är ensamstående (läs mer)

TÄNK PÅ ATT:

Delad föräldraledighet gör att skillnaden mellan era framtida pensioner blir mindre

Att dela på VAB-dagarna gör också att skillnaderna i pension minskar

Föräldraledighet utan inkomst såsom föräldrapenning ger lägre pension

Kolla att din arbetsgivare betalar in tjänstepension även när du är föräldraledig

Fler tips på hur du kan påverka din pension

Du behöver inte välja

Om du vill kan du välja fonder för din premiepension eller tjänstepension. Däremot behöver du inte välja fonder om du inte vill, det finns bra förvalsalternativ i både premiepensionen och tjänstepensionen just för att du inte ska behöva välja. Att välja är en möjlighet, inte en skyldighet.

Köp inte förvaltningstjänster

Köper du förvaltningstjänster, det vill säga låter någon annan placera din premiepension, är det troligtvis en dålig affär. De fonder som dina pengar placeras i är oftast dyrare än andra jämförbara alternativ (läs mer).

Kolla att din arbetsgivare betalar in tjänstepension även när du är föräldraledig

Pensionen består av flera delar. Alla som arbetar och betalar skatt tjänar in till den allmänna pensionen. De allra flesta som arbetar har dessutom en tjänstepension via sin anställning. För att få en högre total pension är det viktigt att du har tjänstepension. Har du kollektivavtal får du automatiskt tjänstepension. Är du osäker på om du har tjänstepension, fråga din arbetsgivare, och kolla att det betalas in till den också under din föräldraledighet.

Eget sparande

Att spara extra till pensionen kan vara bra för vissa, men det viktigaste för pensionen är att du jobbar, betalar skatt och har en tjänstepension. I vissa situationer kan det dock vara bra att ha ett eget långsiktigt sparande till pension. Det gäller till exempel om du saknar tjänstepension, driver eget företag eller jobbar deltid under längre perioder.

Skaffa dig en överblick – gör en pensionsprognos

Du behöver egentligen inte känna till något alls om pensioner för att ta reda på vad du får i månaden som pensionär. Gör en prognos för hela din pension på pensionsmyndigheten.se/prognos. Prognosen tas fram i samarbete med minpension.se

om du dör - vilket skydd har dina anhöriga?

Om du eller din partner dör så påverkar det den ekonomiska situationen för dina anhöriga. Därför finns det olika typer av ekonomiskt stöd i den allmänna pensionen, till exempel:

Dina barn kan få barnpension

Din partner kan få omställningspension

Även inom den kollektivavtalade tjänstepensionen kan dina anhöriga ha rätt till ersättning genom till exempel återbetalningsskydd, familjeskydd och tjänstegrupplivförsäkring. Kolla med din arbetsgivare eller fackförbund vad som gäller inom ditt avtalsområde (läs mer).

tänkvärda siffror

Kvinnor har i genomsnitt 5 900 kr mindre i pension per månad än män. De största anledningarna till det är deltidsarbete och lägre löner.

Kvinnor tar ut 76 % av föräldrapenningdagarna, medan män tar ut 24 %.

Kvinnor tar i genomsnitt ut 2 av 3 VAB-dagar.

31 % av alla kvinnor jobbar deltid, siffran för män är 11 %.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på Facebook. Du kan även ringa 0771-776 776 eller skicka e-post.

Pensionsmyndigheten